Rozečti.se pro školy


Pro střední a vysoké školy nabízíme Rozečti.se aplikaci přizpůsobenou na míru většímu kolektivu.

Základem je vlastní školní rozhraní pro studenty. Učitelé mají k dispozici administrační prostředí pro správu tříd, kontrolu postupu studentů a řešení běžných administračních úkonů. Samozřejmostí jsou pak statistiky jednotlivých tříd i celé školy.

Jak začít?
Založení školního profilu je bezplatné a zcela v naší režii.

Při založení profilu vám přidělíme 3 plné licence pro učitele bezplatně – pro účely otestování. Následně je vhodné komunikovat možnost této výuky vybraným skupinám studentů. Pro efektivní oslovení, například jejich pozvání k vyzkoušení výuky, vám můžeme poskytnout vzorové materiály.

Vyzkoušení výuky na několika prvních lekcích je zcela bezplatné pro všechny, proto je možné toto nabídnout všem vhodným skupinám – typicky studenti 2., 3. a 4. ročníků. Na základě tohoto vyzkoušení lze určit skutečný zájem o výuku (naše zkušenost je cca 30 % ročníku v případě gymnázií).

Cena studentské licence v závislosti na počtu zapojených studentů
V rámci zpřístupnění výuky školám jsou ceny multilicencí výrazně nižší, než standardní studentská cena. Výsledná cena za 1 licenci závisí na velikosti skupiny, respektive celkovém počtu objednávaných licencí.
Na základě našich zkušeností ze škol velmi dobře fungují i modely kofinancování (část škola + část student), stejně tak jako uhrazení přímo studenty (kteří tak získají mnohem nižší cenu, než při samostatném nákupu).

     
  • Skupina cca 30 uživatelů (typicky 1 třída) – cena 1 licence 400 Kč
  •  
  • Skupina cca 100 uživatelů (typicky všechny 3. ročníky) – cena 1 licence 200 Kč
  •  
  • Skupina cca 400 uživatelů a více (celá škola) – cena 1 licence 100 Kč

Takto zakoupené licence studentům zůstavají natrvalo i pro jejich vlastní využití.
Alternativně lze pro školu zakoupit pouze dočasný přístup s omezením jen pro budovu školy (a tedy školní výuku). Tato omezená multilicence stojí 5 000 Kč na jeden školní rok.


Máte-li zájem o nasazení aplikace Rozečti.se i ve vaší škole, kontaktujte nás na info@rozectise.czSeznam partnerských škol

Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci

Vůbec první zapojenou školou v České republice je matematické Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci, kde nyní prochází výukou všechny 4. a 3. ročníky.
www.gmk.cz

ÚISK FF UK v Praze

V rámci vývoje a rozšiřování aplikace Rozečti.se jsou do výuky zapojeni vybraní studenti Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
uisk.ff.cuni.cz

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta MU v Brně

Do projektu Rozečti se vstoupili zaměstnanci Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kteří v rámci evropského projektu Centrum informačního vzdělávání na MU (CEINVE) připravují e-kurzy a semináře z oblasti informační gramotnosti, a to jak s klasickými tématy, tak s tématy kreativními, mezi které metoda rychlého čtení spadá.

EDUCAnet - gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o.

Mezi další středoškoláky využívající aplikaci Rozečti.se patří studenti gymnázia a střední odborné školy zaměřené na informační technologie EDUCAnet Praha.
praha.educanet.cz

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace


Univerzita Komenského v Bratislave


www.uniba.sk

Gymnázium Na Zatlance


www.zatlanka.cz

Katedra psychologie, FF UK


psychologie.ff.cuni.cz

× Používáním této aplikace souhlasíte se zpracováním souborů cookies ve vašem prohlížeči.