O nás

Náš tým tvoří metodici z oborů informačních studií, webového designu a weboví vývojáři. V tomto složení dlouhodobě pracujeme na postupném rozvoji online výuky rychlého čtení a k tomu vhodných nástrojů. Věnujeme se nejen verzi pro online samouky, ale díky individuální přizpůsobitelnosti existuje i velké využití těchto nástrojů mezi lektory a vzdělávacími institucemi.

Tým Rozečti.se

Ing. Michal Zwinger, MIM

Spoluzakladatel Rozečti.se, který působí v oblasti online business development. Rozečti.se patří mezi první realizované online projekty a nyní již pracuje i na dalších.

Ing. Michal Hudeček

Autor konceptu webové režie, zabývá se studiem chování lidí na internetu. Přednáší na mezinárodních konferencích mj. pro UNESCO. Příležitostně komentuje v televizi a tisku aktuální dění v oblasti user experience designu, crowdsourcingu a crowdfundingu. Prostřednictvím své firmy Maintop Businesses pomáhá rozjíždět inovativní online projekty.

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Od roku 1994 je vysokoškolským učitelem. Současným působištěm je Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity a působí v částečném úvazku v Oddělení vědeckých informací (knihovně) Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Dříve působil na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF Univerzity Karlovy. Hlavním odborným zájmem jsou rešeršní strategie, informační podpora vědy a výzkumu a informační vzdělávání. Vedlejším profesionálním zájmem jsou metody rychlého čtení a osobní práce s informacemi. Viz také http://www.linkedin.com/in/papik.

PhDr. Jana Krejčí

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Čtení a jeho metody jsou jejím dlouhodobým zájmem, a právě proto se podílí na metodice online výuky v Rozečti.se.

Marek Lisý

Student na MFF UK, který má rád usměvavé lidi, fotbal, Kofolu a dobré i bláznivé nápady.

Šimon Rozsival

Student MFF UK se zájmem o tvorbu webových aplikací, přírodu, skauting a divadlo. V Rozečti.se působí jako programátor.

Adam Zlatohlávek

Progresivní student. V poslední době se zajímá o programování webových služeb a mobilních aplikací. Když neprogramuje, rád se rozečte do krásné knihy.

Veronika Pavlíková

Webová a reklamní grafička se zájmem o nové projekty a jeden z prvních členů týmu Rozečti.se. Aktuálně pracuje i na několika dalších webových novinkách. K jejím dalším zájmům patří především focení a cestování - ideálně obojí dohromady.

Monika Fonferová

Studentka Masarykovy Univerzity v Brně. Výborně se stará o naše uživatele, jejich spokojenost a co nejlepší informovanost - VP Happy Users.


  • Jan Hlava

  • Tomáš Wolf

  • Jan Křišťan

  • Michal Bahounek

Kontaktujte nás
Kolik má člověk nohou?


podrobnější kontakty naleznete zde
× Používáním této aplikace souhlasíte se zpracováním souborů cookies ve vašem prohlížeči.